Kleine verrichtingen

Voor kleine medische handelingen, onderzoekjes en controles, herhaalrecepten en een reisconsult kunt u terecht bij de assistentes.
 

Urine-onderzoek

Op verzoek van drs. Konijnenberg of bij verdenking van een blaasontsteking kunt u iedere dag vóór 10.00 uur uw ochtendurine inleveren bij de assistente. Wij verzoeken u de zogenaamde ‘middenstroom urine’ op te vangen. Dit houdt in dat u eerst een beetje in het toilet uitplast en daarna een portie opvangt in een schoon flesje of potje. De urine wordt nagekeken met een teststrip en zonodig onder de microscoop beoordeeld. Bij een nierbekkenontsteking zijn de klachten vaak ernstiger met pijn in de zij en/of koorts. Daarom zal de assistente hier naar vragen bij het inleveren van de urine. Tijdens het telefonisch spreekuur, maandag, woensdag en vrijdag van 13.30 tot 14.00 uur en elke middag tussen 15.30 en 16.00 uur, kunt u bellen voor de uitslag.
 
Ook voor een zwangerschapstest kunt u uw urine inleveren bij de assistente. Deze test dient u contant af te rekenen.

Uitstrijkje

Ons streven is de uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek zoveel mogelijk door de assistentes te laten doen. Voor het maken van een afspraak belt u met de praktijk. Als u een uitnodiging krijgt verzoeken wij u binnen twee weken een afspraak te maken. Dit onderzoek is gratis!
 
Sinds 1996 kent het Landelijk Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker een andere opzet. Vrouwen tussen de 30 en 60 jaar krijgen voortaan eens in de vijf jaar een uitnodiging om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek. Dankzij dit onderzoek kunnen baarmoederhalskanker en de voorstadia daarvan, vroeg worden opgespoord en behandeld. Deelname aan het onderzoek is in uw eigen belang. In overleg met de GGD is besloten dat wij als huisartsen u uitnodigen conform het oproepschema dat door de GGD in de regio gehanteerd wordt. Het onderzoek is echter niet onfeilbaar en volledige garantie kan nimmer worden gegeven. Het is daarom raadzaam om bij klachten tussentijds naar uw huisarts te gaan.
 

Baarmoederhalskanker

Baarmoederhalskanker komt het meest voor bij vrouwen van 30 tot en met 60 jaar. Daarom krijgen deze vrouwen een uitnodiging deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Er is aangetoond dat deelname eens in de vijf jaar in het algemeen voldoende is om afwijkingen op tijd te ontdekken. Baarmoederhalskanker ontstaat doorgaans heel langzaam. Hierdoor is het mogelijk om vroege afwijkingen op te sporen die nog geen kanker zijn. Dit kan met een eenvoudig onderzoekje, het uitstrijkje. Dankzij de vroege ontdekking is de kans op genezing zeer groot en is vaak een minder ingrijpende behandeling mogelijk. Vrouwen bij wie een vroege afwijking wordt gevonden, hebben meestal nog geen klachten.
 
Wat houdt het onderzoek in?
Het uitstrijkje wordt gemaakt door de assisente. Om het uitstrijkje te kunnen maken wordt er met een speciaal borsteltje en spateltje slijm met daarin wat cellen weggehaald bij de overgang van de vagina naar de baarmoeder, de zogenaamde baarmoederhals. Daarom wordt u gevraagd zich deels uit te kleden en op de onderzoeksbank plaats te nemen. Het uitstrijkje wordt in een laboratorium onder de microscoop onderzocht. Daarnaast stelt de assistente u een aantal vragen, bijvoorbeeld de datum van uw laatste menstruatie. Tenslotte spreek zij met u af wanneer en op welke manier u de uitslag krijgt.
 
De uitslag van het uitstrijkje
Bij veruit de meeste vrouwen is geen verder onderzoek nodig. Er zijn dan geen (vroege) afwijkingen aan de baarmoederhals gevonden. Soms moet er opnieuw een uitstrijkje worden gemaakt, bijvoorbeeld omdat het uitstrijkje niet goed is gelukt of moeilijk te beoordelen is. Het kan ook zijn dat er vervolgonderzoek nodig is omdat er (vroege) afwijkingen in het uitstrijkje te zien zijn.
 
Tussen nu en het volgende uitstrijkje
De uitslag van het uitstrijkje is een momentopname. Het is geen garantie dat alles tot het volgende uitstrijkje in orde zal blijven. Ga daarom altijd naar uw huisarts als u klachten heeft, bijvoorbeeld hinderlijke afscheiding, bloedverlies tijdens of valk na de geslachtsgemeenschap, bloedverlies buiten de menstruatie, bloedverlies als u een jaar of langer geen menstruatie meer hebt gehad.
 
Wanneer niet deelnemen?
  • Een uitstrijkje is niet nodig wanneer uw baarmoeder, inclusief de baarmoederhals is verwijderd.
  • U kunt geen uitstrijkje laten maken tijdens uw menstruatie.
  • Wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft, moet u het maken van een uitstrijkje uitstellen tot zes maanden na het beëindigen van de zwangerschap of borstvoeding.
  • Wanneer u in de laatste twaalf maanden al een uitstrijkje heeft laten maken met een normale uitslag hoeft u nu geen uitstrijkje te laten maken.

Bloeddrukmeting

Wanneer u tabletten voor hoge bloeddruk gebruikt dient u elke drie maanden gecontroleerd te worden. U kunt hiervoor een afspraak maken met de assistente of de praktijkverpleegkundige.
Eenmaal per jaar verricht de huisarts deze controle.
 

Bloedonderzoek

Op advies van uw huisarts kunt u bij de assistente terecht voor meting van het hemoglobinegehalte (bloedarmoede) en voor glucosemeting (suikerziekte). Dit gebeurt door een vingerprik, waarbij slechts één druppel bloed nodig is. Voor de
glucosemeting dient u nuchter te zijn.
 

Diabetescontrole

Bij diabetes mellitus wordt u door de Stichting Huisartsen Laboratorium (SHL) iedere drie maanden opgeroepen voor bloedonderzoek. Een week later komt u op de praktijk om de uitslagen te bespreken en verder onderzoek te laten doen. De driemaandelijkse controles worden door de assistente of praktijkverpleegkundige gedaan. Eénmaal per jaar wordt ook de urine nagekeken; de daarbij horende grote controle verricht de huisarts.
 

Compressie zwachtelen

Wanneer u een ulcus cruris (open been) heeft, bestaat de behandeling meestal uit wondverzorging en compressie zwachtelen. Hierbij worden elastische zwachtels gebruikt die er voor zorgen dat de wond goed kan genezen. Deze zwachtels blijven dag en nacht zitten en worden doorgaans drie keer per week vernieuwd. Als de wond genezen is en de benen weer slank zijn, kunt u meestal overgaan op elastische kousen. U kunt voor compressie zwachtelen een afspraak maken bij de asssistente of de praktijkverpleegkundige.
 

Enkel tapen

Als er sprake is van een verstuikte enkel, waarbij de enkelbanden zijn verrekt of ingescheurd, wordt u eerst door drs. Konijnenberg gezien om de diagnose vast te stellen. De behandeling van een dergelijk letsel bestaat in eerste instantie uit koelen, hoog leggen en rust gedurende drie tot vier dagen. De vervolgbehandeling bestaat meestal uit het aanbrengen van een enkeltape door de assistente, die hiervoor gekwalificeerd is. Een enkeltape wordt om de twee weken vervangen en de tapebehandeling duurt vier tot zes weken.
 

Hechtingen verwijderen

Normaal gesproken worden hechtingen na 7 tot 10 dagen verwijderd. U kunt hiervoor terecht op het spreekuur van de assistente.
 

Injecties toedienen

Voor het toedienen van een injectie, subcutaan (onder de huid) of intramusculair (in de spier) kunt u een afspraak maken op het spreekuur van de assistente. Het gaat hier bijvoorbeeld om een tetanus-prik, vitamine B12-prik, prikpil etc.
 

Oren spuiten

Oorsmeer, ook wel cerumen genoemd, kan uw gehoorgang volledig verstoppen. Vooral als u wattips gebruikt kunt u het oorsmeer zo aanduwen dat de gehoorgang potdicht gaat zitten. Op afspraak kunt u bij de assistente uw oren laten uitspuiten. Het is verstandig om vooraf een paar dagen af en toe wat slaolie in uw oor te druppelen. Dit maakt het uitspuiten van uw oor gemakkelijker.
 

Wondverzorging

Wanneer u wonden heeft verricht de assistente de wondcontrole en verbandwissel. Als de wond er niet goed uitziet wordt de huisarts erbij geroepen om mee te kijken en het beleid te bepalen. U hoeft hiervoor dus geen afspraak op het spreekuur van drs. Konijnenberg te maken.
 

Wrattenspreekuur

Wratten hoeven alleen maar behandeld te worden als deze last bezorgen. Als u twijfelt of een bobbeltje een wrat is maak dan een afspraak met drs. Konijnenberg. Voor een behandeling van de wrat kunt u een afspraak maken voor het wrattenspreekuur van de assistente. Dit spreekuur is iedere woensdag van 15.00 tot 15.30 uur. U moet daarvoor een afspraak maken. Tijdens de behandeling worden gewone wratten behandeld met vloeibare stikstof. Met een wattip wordt de wrat aangestipt. Stikstof bevriest de wrat en de huid eromheen, waardoor de wrat kan afsterven. Er ontstaat meestal een blaar, die binnen een week verdwijnt. Bevriezing geeft dezelfde pijn als een brandwondje. Kinderen moet u daarop voorbereiden. Behandeling met stikstof helpt niet alijtd en moet meestal herhaald worden.