Keuringen

Een verklaring over uw gezondheidstoestand, behandeling of spreekuurbezoek op verzoek van derden (bijvoorbeeld uw werkgever, school of verzekering) mag niet door uw eigen huisarts worden afgegeven. Dit geldt ook voor keuringen voor het rijbewijs of voor een verzekering! Hiervoor dient u zich te wenden tot een andere arts.
Na schriftelijke toestemming kunnen nadere gegevens worden verstrekt door uw eigen huisarts Het bezoek aan de onafhankelijke arts komt voor uw eigen rekening.