KNMV motorsport/sportgeneeskunde

Drs. Konijnenberg is lid van de medische commissie van de Koninklijke Nederlandse Motorsportvereniging, http://www.knmv.nl/

Als bondsarts van de KNMV is hij enkele keren per jaar betrokken bij internationale motocrosswedstrijden. Tevens bepaalt drs. Konijnenberg of motorcrossers, die na een ernstige blessure terug willen keren in de motorsport, weer goedgekeurd worden voor deze sport en weer actief kunnen toetreden. Deze keuringen vinden plaats in de praktijk in Schijndel.
Verder is de praktijk van drs.Konijnenberg door de KNMV aangewezen als officieel erkende keuringsinstantie voor de leden van de KNMV. Ruim 50 motorcrossers laten jaarlijkse sportkeuring door drs. Konijnenberg uitvoeren.
 
Tevens is drs. Konijnenberg gespecialiseerd in acute geneeskunde. Enkele keren per jaar doceert hij deze speciale medische kennis aan collega-huisartsen of andere paramedici.

Voor meer informatie over beide specialiteiten kunt u contact opnemen met de praktijk, telefoonnummer (073) 547 46 40.