ABC woordenlijst

Categorieen

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y

Termen letter: "A" :

Angststoornissen

Angina Pectoris

Aambeien

Medisch Abc

Angststoornissen:

Iedereen is wel eens angstig. Angst is een normale reactie bij dreigend gevaar. Angst leidt tot voorzichtigheid of vluchten en is dus een nuttige vorm van zelfbescherming. Soms is iemand bang terwijl daar weinig aanleiding voor is. Als de angst erg groot is of onnodig lang aanhoudt, kunt u daar in uw dagelijks leven veel last van hebben. We spreken dan van een angststoornis. Er zijn verschillende soorten angststoornissen. Eén daarvan is de hypochondrie.

Wat is hypochondrie?

Mensen met hypochondrie denken voortdurend dat ze een ernstige ziekte hebben, terwijl er medisch niets te vinden is dat daarop wijst.

 

Wat zijn de verschijnselen?

Mensen met hypochondrie letten voortdurend op hun eigen lichaam en voelen daardoor van alles. Allerlei gewone lichamelijke verschijnselen (zoals een steek, jeuk of kramp, hoofdpijn of een droge mond) worden gezien als teken van een ernstige ziekte. Lichamelijke klachten zijn al gauw reden voor angst en paniek. Ook als een dokter iemand met hypochondrie goed nakijkt en niets vindt, blijft de angst voor een ernstige ziekte aanwezig of deze komt na korte tijd terug. Het is nauwelijks mogelijk om iemand met hypochondrie gerust te stellen. Op momenten dat de angst overheerst kunnen de volgende klachten ontstaan:
  • Hartkloppingen, transpireren, duizeligheid, beven;
  • Hyperventilatie, benauwdheid, een vervelend gevoel op de borst;
  • Tintelingen of een doof gevoel in handen en/of voeten;
  • Misselijkheid, maagklachten;
  • het gevoel niet meer te weten wie of waar u bent;
  • het gevoel dat u de controle over uzelf verliest, gek wordt of doodgaat.

Hoe ontstaat het?

Waarom sommige mensen een angststoornis hebben, is niet duidelijk. In sommige families komen angststoornissen vaker voor. Erfelijkheid lijkt een rol te spelen. Je zou kunnen zeggen dat de een meer kwetsbaar is dan de ander. Er wordt gedacht dat bepaalde stoffen (neurotransmitters) invloed hebben op iemands gevoeligheid voor angst en paniek. Neurotransmitters zitten bij iedereen in het bloed en in het zenuwstelsel.

De manier waarop iemand met angstgevoelens en lichamelijke klachten omgaat, lijkt voor een deel ook aangeleerd. Opvoeding en ervaringen uit het verleden spelen hierbij een rol.

Angst veroorzaakt lichamelijke verschijnselen die de angst voor een ernstige ziekte weer kunnen versterken. Wanneer de angst en de klachten elkaar versterken, kunt u in paniek raken.

Adviezen

U kunt zelf veel doen om uw angst te verminderen. Begin bijvoorbeeld met het bijhouden van een \'dagboekje\': Noteer per dag of u angstige momenten heeft gehad. Schrijf op waarom u bepaalde lichamelijke verschijnselen niet vertrouwt. Schrijf op wat er gebeurt als er angst of een paniekgevoel bij u opkomt? Wat voor klachten krijgt u dan? Welke gedachten komen in u op? En wat doet u dan? Geeft u toe aan uw angsten door direct aan een ernstige ziekte te denken? Vlucht u voor de angst door in bed te gaan liggen? Probeert u de angst te verdringen door veel te eten? Of probeert u de angst te verdoven door gebruik van alcohol, drugs of kalmerende middelen?
 
Overweeg of u inderdaad bij elk gevoel (pijn, jeuk, kramp) in uw lichaam direct aan het ernstigste denkt. Bekijk eens kritisch of uw angstgedachten wel kloppen en of er echt reden is voor paniek. Vaak is dit niet het geval.

Probeer de gedachte aan een ernstige ziekte te vervangen door iets minder ernstigs. Stel er een positieve gedachte tegenover. Bedenk een onschuldige verklaring voor de lichamelijke verschijnselen die u opmerkt. Bijvoorbeeld: \'De hoofdpijn kan ook komen doordat ik vannacht slecht heb geslapen.\' Of: \'Ik heb alleen hartkloppingen omdat ik bang ben. Het is heel normaal dat mijn hart zo reageert.\' Schrijf deze positieve gedachten op zodat u ze op moeilijke momenten kunt nalezen. Schrijf ook op wat u voortaan in angstige momenten kunt doen. Bijvoorbeeld een paar keer rustig in en uitademen om te onstpannen, even wandelen of iemand opbellen. Zoek steun bij mensen die u vertrouwt. Leg aan hen uit waar u bang voor bent. De meeste mensen hebben er begrip voor.

Vlucht niet voor de angst en probeer de angst niet te \'verdoven\'. Op de korte termijn lijkt het misschien even te helpen. Maar u leert daardoor niet met de angst om te gaan en deze te verdragen. Uiteindelijk wordt de angst daardoor alleen maar erger.